+49 (0) 160 3388333

Doświadczając szkody całkowitej pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingowej należy zapoznać się odpowiednio ze swoimi prawami i obowiązkami w związku z wygaśnięciem umowy leasingowej. Dzięki temu sprawniej dopełni się wszelkich formalności i zakończy się proces likwidacji szkody.

Wykupienie wraku auta po szkodzie całkowitej

Leasingodawca, którego dotknęła szkoda całkowita auta posiada nie tylko obowiązki względem leasingodawcy, ale również posiada swoje prawa. Między innymi jego prawem jest prawo pierwokupu do wykupienia wraku auta. Aby dokonać takiej czynności należy uprzedzić o chęci nabycia pozostałości auta leasingodawcę. Najlepiej jest nie zwlekać z tą informacją, ponieważ właściciel może zbyć auto na rzecz dowolnej innej osoby.

Wykupienie przez leasingobiorcę wraku auta powoduje użycie odpowiedniego rodzaju rozliczenia umowy. Zamiast kwoty netto pozyskanej za wrak samochodu bierze się pod uwagę uzyskany podatek VAT.

Wrak uszkodzonego samochodu może posłużyć leasingobiorcy do pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzyskanych w ramach jego sprzedaży. Kwota pozyskana w wyniku sprzedaży wraku pojazdu nie jest wysoka, jednak jest to korzystne rozwiązanie dla leasingobiorcy.