+49 (0) 160 3388333

Działająca na terenie całych Niemiec siec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT od wielu lat pomaga poszkodowanym w wypadkach samochodowych polakom. Jedną ze świadczonych przez nich usług jest wycena wartości pozostałości samochodu po szkodzie OC na terenie Niemiec. Właściwa wycena wartości pozostałości po wypadku samochodowym w Niemczech jest niezmiernie ważna ponieważ zgodnie z niemieckim prawem w przypadku orzeczenia szkody całkowitej (Totalschaden) po szkodzie OC tzn. kiedy uszkodzony samochód nie nadaje się już do naprawy, poszkodowanemu właścicielowi pozostawia się możliwość sprzedaży pozostałości samochodu (wraku)a jego wartość odlicza się od wysokości wypłacanego odszkodowania. Czyli niezmiernie istotne jest aby wyliczona wartość nie była zawyżona. Niestety w wielu przypadkach tak się staje wówczas kiedy wyliczeń wartości dokonują niemieccy rzeczoznawcy, który w związku z nieznajomością polskiego rynku samochodowego opierają się na niemieckim rynku ( a ten znacznie różni się od polskiego) lub na innych informacjach z które nie zawsze mogą być prawdziwe. W związku z tym bardzo często okazuje się, że wyliczona wartość pozostałości samochodu jest bardzo wysoka a praktyce poszkodowany właściciel nie jest w stanie sprzedać wraku (w całości lub na części nawet za przybliżoną wartość) wobec czego ponosi stratę.

Dlatego wiec należy się dobrze zastanowić i zlecić wykonanie obliczenia wartości pozostałości samochodu (wraku) po szkodzie OC w Niemczech dobrze znającym polskie realia oraz rynek samochodowy w Polsce pracownikom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Z szkodę całkowitą (Totalschaden) uznają już oni uszkodzenia kiedy koszt naprawy uszkodzonego w wyniku szkody OC samochodu na terenie Niemiec wynosi 51% faktycznej wartości samochodu sprzed wypadku. Wyliczeń wartości pozostałości samochodu dokonują na postawie znajomości polskiego rynku samochodowego i odpowiadają one faktycznym wartością wobec czego poszkodowany właściciel jest w stanie sprzedać (w całości lub na części ) swój uszkodzony samochód w wysokości zgodnej (lub bardzo przybliżonej) z tą obliczoną przez pracownika sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT