+49 (0) 160 3388333

Wypadek drogowy na terenie Niemiec, co robić by nie stracić głowy w takiej sytuacji.

Wraz z otwarciem granic zwiększyła się liczba Polaków przybywających i przebywających na terenie Niemiec. Z tego względu coraz częściej zdarzają się wypadki i kolizje drogowe z udziałem Polaków, do których dochodzi na terenie Niemiec. Niestety niewielu obywateli polskich wie jak się w takim przypadku zachować

Oto kilka podstawowych zasad co należy zrobić gdy doszło do wypadku drogowego na terenie Niemiec:

  • Kierowca, któremu przydarzył się wypadek samochodowy na terenie Niemiec powinien w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce wypadku
  • Powinien udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku lub jeżeli ich stan tego wymaga wezwać pogotowie
  • Następnie należy zabezpieczyć wszystkie możliwe do zebrania dowody, które będą potrzebne podczas procesu o odszkodowanie: jeżeli jest to możliwe sfotografować miejsce wypadku, szkody jakich doznał pojazd.
  • Należy spisać adresy i telefony świadków wypadku ponieważ mogą okazać się potrzebne
  • Powinno się spisać protokół opisujący dokładnie przebieg samego wypadku z dokładną rekonstrukcją zdarzeń
  • Zawsze jeżeli coś wzbudzi nasze podejrzenia, gdy nie ma porozumienia ze sprawca wypadku drogowego, jest obcokrajowcem bądź nie ma ubezpieczenia lub znajduje się w stanie nietrzeźwym należy wezwać policję
  • Ważnie jest aby zanotować numer zgłoszenia wypadku samochodowego na terenie Niemiec, ułatwi to nam później ewentualny kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym 182

Jeżeli ulegniemy wypadkowi samochodowymi na terenie Niemiec ( bądź innego kraju UE), swoich praw do odszkodowania nie musimy dochodzić za granicą, na terenie tego kraju w którym zdarzył się wypadek lecz możemy to zrobić po powrocie do kraju. Należy się wówczas niezwłocznie po powrocie do kraju skontaktować z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Biuro to na podstawie danych z wypadku oraz sprawcy poinformuje nas w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym jest ubezpieczony sprawca wypadku oraz gdzie znajdują się jego przedstawicielstwa. Z drugiej strony gdy zdecydujemy się na naprawę i dochodzenie odszkodowania na terenie Niemiec lub innego kraju w którym miał miejsce możemy skontaktować się z przedstawicielstwem naszego ubezpieczyciele lub jeżeli to jest niemożliwe z przedstawicielstwem w Polsce. Konsultant poinformuje nas telefonicznie co dalej robić. W dzisiejszych czasach ważne jest aby posiadać odpowiednie polisy ponieważ bez odpowiedniej polisy możemy zostać zdani wyłącznie na siebie.