+49 (0) 160 3388333

Dodatkowe roszczenia po kolizji w Niemczech

Polak, który został poszkodowany po kolizji w Niemczech ma prawo na własną rękę wybrać rzeczoznawcę samochodowego celem określenia wartości zniszczonego pojazdu oraz uzyskania pomocy przy wypłaceniu odszkodowania. Bez profesjonalnej pomocy kolizja w Niemczech z pewnością nie wyjdzie nam na dobre, ponieważ sami nie poradzimy sobie z tematem nie znając prawa niemieckiego. Oprócz odszkodowania z OC mamy także prawo do innych roszczeń odszkodowawczych. Firma MOTOEXPERT pomoże nam skutecznie wywalczyć takie roszczenia po kolizji w Niemczech. Należy nam się zwrot udziału własnego w szkodzie oraz odszkodowanie Autocasco.

Kolizja w Niemczech z pewnością narazi nas na koszty bezpośrednio związane z wypadkiem. Należy do nich odholowanie auta, koszty biletów, noclegów na terenie Niemiec oraz transportu dodatkowego. Gdy przedłożymy oryginalne rachunki oraz udokumentujemy, ze musieliśmy takie koszty ponieść z związku z kolizją w Niemczech możemy starać się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych. Mamy także prawo do odzyskania kosztów zniszczonych przedmiotów dodatkowych, które uległy zniszczeniu podczas kolizji w Niemczech.

Sprawa dotyczy w szczególności odzieży, zegarków, aparatu, radia, telefonu oraz bagażu. Mamy również prawo ubiegać się o zwrot kosztów postoju pojazdu powypadkowego, gdzie ceny za dobę są zazwyczaj wysokie. Wszystkie dodatkowe koszty, o które będziemy się ubiegać, muszą być udokumentowane należycie. Pomoc prawną i techniczna zapewni nam firma, która będzie w naszym imieniu występować o odszkodowanie po kolizji w Niemczech. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku całkowitej szkody, gdzie trzeba będzie kupić i zarejestrować nowy pojazd, wydatki poniesione na rejestrację oraz tablice rejestracyjne również mogą ulec zwróceniu. Podobnie jak koszty opłaconej akcyzy za nowy pojazd. Polak może wystąpić o zwrot kosztów importu części, kosztów leczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu, oraz utracone zarobki w czasie, gdy poszkodowany nie mógł być w pracy. Można także wystąpić o zadośćuczynienie za efekty kolizji.

Roszczenia po kolizji w Niemczech