+49 (0) 160 3388333

Zakończenie umowy leasingowej po szkodzie całkowitej auta powinno odbyć się na określonych warunkach, zaakceptowanych przez obie jej strony. Ważne jest to, aby zachować się zgodnie z obowiązującymi zasadami, ponieważ uniknie się wtedy dodatkowych problemów.

Postępowanie leasingobiorcy w przypadku szkody całkowitej

Leasingobiorca jest zobowiązany jak najszybciej poinformować firmę leasingująca o powstałej szkodzie. Według obowiązującego obecnie prawa wiadomość ta powinna zostać dostarczona do użyczającego niezwłocznie, czyli najszybciej jak jest to możliwe. W umowie leasingowej mogą być szczegółowe zapisy, które dotyczą okresu czasu, w jakim korzystający ma zawiadomić właściciela o utracie lub szkodzie auta będącego przedmiotem umowy.

Leasingobiorca zobowiązany jest również zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. W zależności od zapisów umowy ubezpieczeniowej odbywa się do w określonym czasie, najczęściej nie później niż siedem dni od chwili postania szkody.

Wszystkie czynności prowadzone przez leasingobiorcę w zakresie likwidacji szkody powinny być wykonywany przy zachowaniu należytej staranności. Ważne jest to, aby dotrzymywać wszystkich terminów, ponieważ pomoże to uniknąć kolejnych problemów związanych z likwidacją szkody.