+49 (0) 160 3388333

Po wypadku samochodowym, który miał miejsce na terenie Niemiec warto jest skorzystać z pomocy prawnika lub adwokata. Osoby posiadające doświadczenie w zakresie szkód powypadkowych są w stanie przeprowadzić likwidację szkody w szybki i skuteczny sposób, aby poszkodowany otrzymał maksymalnie wysokie odszkodowanie. Ponadto prawnik umie doradzić poszkodowanemu, jakie działania będą dla niego korzystne. Chodzi tutaj między innymi o opiniowanie w zakresie transportu auta na teren Polski, jak również na terenie Niemiec do odpowiedniego punktu, w którym pojazd będzie naprawiany lub zaparkowany. Według obecnie obowiązujących w Niemczech przepisów, auta które uległo uszkodzeniu w wyniku wypadku samochodowego powinno zostać poddane opinii rzeczoznawcy samochodowemu. Jest to warunek konieczne do uzyskania odszkodowania. Osoba poszkodowana ma swobodę w wyborze rzeczoznawcy, który będzie dokonywał oględzin. Może się to odbyć na terenie Niemiec, ale również na terenie Polski. W zależności od tego jaka zapadanie decyzja, opinia rzeczoznawcy jest sporządzona w odpowiednim miejscu przebywania samochodu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż transport uszkodzonego auta może wiązać się z wysokimi kosztami, ale przede wszystkim z pogłębieniem się jego uszkodzeń. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe może obciążyć poszkodowanymi kosztami związanymi z naprawą auta, ze względu na fakt, iż nie dopilnował on pojazdu, aby pozostał w niepogorszonym stanie. W takiej właśnie sytuacji bardzo przydaje się pomoc prawnika, który wypowie się na temat transportu auta w wyznaczone miejsce. Przede wszystkim przedstawi on wszystkie konsekwencje związane z transportem uszkodzonego pojazdu do Polski, aby poszkodowany był świadomy z czym to się może wiązać, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że może to się wiązać z konsekwencjami. Zakres porad prawnych ze strony specjalistów jest na tyle szeroki, iż pozwoli on na zabezpieczenie wszelkich interesów poszkodowanego. Nie warto pochopnie podejmować decyzji, bez konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie. Oczywiście osoby udzielające pomocy prawnej mogą wydać opinię, iż auto może zostać przetransportowane do Polski, aby tam rzeczoznawca wykonał opinię. Adwokaci bądź radcowie prawni na terenie Niemiec świadczą również swoje usługi w języku polskim, więc nie będzie występowała bariera językowa, aby się porozumieć.