+49 (0) 160 3388333

Ubezpieczenie GAP jest ubezpieczeniem przeznaczonym głównie dla osób korzystających z wynajmu auta w ramach umowy leasingowej. Jego główną rolą jest zabezpieczenie leasingobiorcy przed ewentualnymi kosztami poniesionymi w związku ze szkodą całkowitą lub kradzieżą auta. Oczywiste jest, że w sytuacji momencie dojścia do skody całkowitej lub utraty pojazdu, automatycznie umowa leasingowa wygasa. W związku z tym leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich pozostałych rat leasingowych na rzecz finansującego.

Ubezpieczenie Autocasco nie zawsze pokrywa całą wysokość kwoty pozostałej do spłaty, gdyż wartość auta stale maleje, bądź przyczynią się do tego inne czynniki. W takich sytuacjach posiadacze ubezpieczenia GAP nie mają się o co martwić, ponieważ polisa ta pokryje różnicę wartość należną do spłaty a pozyskaną z odszkodowania.

Składka ubezpieczeniowa nie jest wygórowana, dlatego też warto zapoznać się z ofertami poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. W obecnych czasach ubezpieczenie to staje się bardzo powszechne, dlatego też zawarcie polisy na dobrych warunkach jest stosunkowo łatwe, wystarczy tylko poszukać ofert. Dzięki wykupieniu takiej dodatkowej polisy na auto leasingowane ma się poczcie pewności, iż nie poniesie się dodatkowych kosztów w związków z wynajmowaniem auta.