+49 (0) 160 3388333

Odszkodowanie za wypadek drogowy lub kolizję samochodową w Niemczech.

Wybierając się samochodem do Niemiec powinniśmy wiedzieć, że poszkodowanym nie z ich winy w wypadku lub kolizji samochodowej polakom przysługują w myśl niemieckiego prawa taki same prawa jak poszkodowanym obywatelom Niemiec i należy nam się odszkodowanie za powstałe szkody bezpośrednio od niemieckiego Towarzystwa  Ubezpieczeniowego sprawcy.

Przysługują nam następujące rodzaje roszczeń:

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

  • Zwrot kosztów naprawy naszego uszkodzonego samochodu na podstawie oryginalnej faktury wat wystawionej przez polski lub niemiecki wariat samochodowy do maksymalnej wysokości 130 % wartości brutto samochodu sprzed wypadku. Przy czym zawsze mamy prawo wyboru warsztatu samochodowego w jakim chcemy naprawić nasz uszkodzony samochód czy to niemieckiego czy polskiego.
  • Zwrot kosztów naprawy naszego uszkodzonego samochodu na postawie opinii zarówno polskiego jak i niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W takim przypadku warto zlecić wykonie niezależnej opinii technicznej rzeczoznawcom sieci MOTOEXPERT będziemy wówczas mieć pewność, ze została ona wykonana wg kryteriów obowiązujących w niemieckim prawie a kalkulacja szkód została wyliczona wg obowiązujących w Niemczech cen części oraz roboczogodzin.
  • Bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie poszkodowany może sprzedać swój uszkodzony samochód bez naprawiania go i dodatkowo zwrotu koszów jego naprawy (kwoty netto) w wysokości zgodnej z opinią techniczną.
  • Poszkodowany może również sam naprawić swój samochód (bez faktury VAT) w takim przypadku gdy wyliczony koszt naprawy samochodu jest niższy niż 100% jego wartości sprzed wypadku.

Zakup nowego samochodu

  • Jeżeli w wyniku wypadku samochód zostanie całkowicie zniszczony i zostanie orzeczona szkoda całkowita poszkodowanemu Polakowi przysługuje odszkodowanie w wysokości pozwalającej na zakup samochodu w swoim regionie zamieszkania o porównywalnej wartości u profesjonalnego sprzedawcy samochodów z dwuletnią gwarancją. W takim przypadku na obliczaną wartość samochodu wpływają: data pierwszej rejestracji, stan techniczny, przebieg ilość poprzednich właścicieli, stan zadbania samochodu, naprawy serwisowe, wyposażenie. Rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT wystawiają opinie techniczne takich aut zgodne z realiami miejsca zamieszkania właściciela uwzględniając sytuację na rynku samochodów w Polsce, dzięki czemu otrzymane odszkodowanie wystarcza na zakup samochodu o podobnych parametrach.