+49 (0) 160 3388333

Roszczenie poszkodowanego

Wypadek samochodowy na terenie Niemiec jest zjawiskiem często spotykanym, a w związku z tym częste są podejmowane czynności, które mają na celu zniwelowanie jego skutków. Każdy z poszkodowanych ma prawo rościć w stosunku do sprawcy roszczenia o naprawienie szkody na jego koszt. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż roszczenia w stosunku do sprawcy mogą zostać wystosowane również co do usług związanych z naprawieniem szkody. Między innymi warto zaznaczy, iż do roszczeń poszkodowanego można zaliczyć prawo do wynajęcia samochodu zastępczego, w momencie kiedy korzystanie z pojazdu mechanicznego jest konieczne z różnych przyczyn. Wtedy na czas naprawy własnego auta, powinno uzyskać się możliwość użytkowania samochodu podobnej klasy, aby móc kontynuować dalszą jazdę. W sytuacji kiedy korzystanie z pojazdu nie jest konieczne, można powołać się na prawo co środku transportu do wyznaczonego miejsca, na przykład taksówką.

Prawo niemieckie daje możliwość roszczenia od sprawcy wypadku wypłaty dodatkowych środków pieniężnych z tytułu utraconego zarobku. Odnosi się to głównie do osób, które dzięki pojazdowi mechanicznemu zarabiają pieniądze, więc jest to głównie grupa kierowców. Zgodnie z prawem można zwrócić się do sprawy o środki z tego tytułu po siedmiu dniach niezdolności do pracy, ponieważ we wcześniejszym terminie wynagrodzenie powinno być nadal wypłacane przez pracodawcę.

Roszczenia rodziny poszkodowanego

W sytuacji kiedy osoba poszkodowana poniesie śmierć w skutek doznanych obrażeń, rodzina poszkodowanego ma możliwość roszczenia odpowiedniego zadośćuczynienia za spowodowanie wypadku samochodowego na terenie Niemiec. Z pewnością rościć sobie można zwrotu kosztów w związku z pogrzebem wykonanym zgodnie z obowiązującymi w rodzinie zmarłego obyczajami. Roszczenia osoby poszkodowanej mogą odnoście się również co do przeżytego bólu po stracie bliskiej osoby.

W sytuacji kiedy osoba zmarła miała na utrzymaniu swoje dzieci, bądź też była zobowiązana do wypłaty świadczeń alimentacyjnych, to sprawa wypadku samochodowego na terenie Niemiec ma obowiązek wypłacania renty na rzecz tych osób. Wysokość środków powinna być identyczna jak ta, która była wypłacana przez osobę zmarłą.

Ponadto osoby krewne mogą rościć sobie prawa co do obowiązku wypłaty odszkodowania w związku z opieką nad osobą poszkodowaną. Dojazd do takowej osoby może okazać się kosztowny, tym bardziej jeżeli znajduje się ona poza granicami swojego ojczystego kraju. W związku z wydarzeniem osoby krewne mają prawo rościć zwrotu kosztów poniesionych za opiekę medyczną psychologa, który musiał pomóc w zaakceptowaniu sytuacji o ciężkim stanie bądź śmierci bliskiej osoby. Jeżeli posiada się swojego adwokata, który prowadzi sprawę wypadku w Niemczech, warto dowiedzieć się z jakiego tytułu można otrzymać odszkodowanie od sprawcy wypadku.