+49 (0) 160 3388333

Szkody związane z autem

Skutki wypadku drogowego w Niemczech mogą przybierać różnego rodzaju szkody. Między innymi wyróżnia się szkodę związaną bezpośrednio z autem biorącym udział w zdarzeniu. Jest to z pewnością jedna z poważniejszych skutków, gdyż samochody zazwyczaj posiadają wysoką wartość materialną, ale również przyczyniają się do przemieszczania na dalekie odległości. Wysokość odszkodowania w tym przypadku jest wyliczana na podstawie danych dotyczących naprawy samochodu, uwzględniając wiek samochodu, jego rodzaj oraz koszty jakie trzeba ponieść do jego utrzymania. Wypadki samochodowe w Niemczech wiążą się również z poniesieniem tak zwanej szkody całkowitej, czyli sytuacji, w której auto nie będzie już zdatne do naprawy. Wtedy powinno otrzymać się odszkodowanie, które będzie równowartością poniesionej szkody. Uwzględnia się tutaj przede wszystkim stan samochodu.

Szkody materialne na innych przedmiotach

Będąc uczestnikiem wypadku drogowego w Niemczech oprócz uszkodzenia auta, wyróżnia się również straty na innych przedmiotach materialnych. Zalicza się do nich między innymi przedmioty osobiste przewożone w samochodzie. W momencie, kiedy ich przydatność do użytku jest niemożliwa posiada się pełne prawo do otrzymania odszkodowania. Do takich rzeczy osobistych zalicza się między innymi ubrania, w których podróżuje kierowca i pasażerowie, ale również okulary, które służą do codziennego użytku. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno wziąć pod uwagę wartość wyrządzonej szkody i w miarę możliwości zwrócić koszty poniesione za naprawę bądź zakup nowego przedmiotu. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy uszkodzona rzecz nie jest już dostępna na rynku i zakup jej jest niemożliwy. Wtedy wylicza się jej wartość na podstawie zbliżonych pod względem jakości innych przedmiotów dostępnych na rynku.

Uszkodzenia ciała

Jedną z poważniejszych szkód jakiej można doznać podczas wypadku na drodze w Niemczech jest uszkodzenie ciała, któregoś z uczestników. W sytuacji kiedy zostaje poszkodowana osoba należy wezwać na miejsce wypadku policję, która pod swoim kierownictwem zbada całą sprawę. Uszkodzenia ciała podczas wypadku wiążą się z wieloma trudnościami w późniejszym funkcjonowaniu, ponieważ uniemożliwiają powrót do pracy bądź nawet do pełnej sprawności fizycznej. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, w zależności od warunków zawartych w umowie ubezpieczenia pojazdu, powinno wypłacić poszkodowanej osobie odszkodowanie z tytułu poniesionych obrażeń. Oczywiście im poważniejsze jest uszkodzenie ciała, tym wolniejszy jest powrót do normalnego funkcjonowania.  Z tego też względu świadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego powinno być proporcjonalnie wyliczane w zależności od szkody, która została wyrządzona.