+49 (0) 160 3388333

Wypadek drogowy zawsze wiąże się z trudnymi przeżyciami, które niestety na zawsze pozostają w osobach, biorących w nim udział. Niestety trauma związana z wypadkiem drogowym bardzo często ma wpływ na dalsze życie osoby. Może być tak duża, że osoba rezygnuje z dotychczasowego życia, postania je całkowicie zmienić nawet, jeśli nie jest to łatwe, i wymaga od osoby uzyskania nowego zawodu. Wymaga to jednak określonych nakładów finansowych, które niestety zwykle ponosi ofiara wypadku, lub jej najbliżsi. W rzeczywistości są to jednak koszty, o których zwrot osoba poszkodowana w wypadku drogowym może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy jednak wykazać, że w wyniku wypadku drogowego, którego osoba jest ofiarą, straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, i konieczne jest zdobycie nowych umiejętności. Jednocześnie warto wiedzieć, że ofiary wypadków drogowych mogą się ubiegać o odszkodowanie z tytuły utraconych dochodów. Czas przeznaczony na rehabilitację, czy też znalezienie nowego źródła utrzymania, jest czasem, w którym osoba miałaby zapewnione dochody, z poprzedniej pracy. Niestety w wyniku wypadku niemożliwe stało się ich otrzymywanie, tym samym poszkodowany ma prawo żądać należnego mu zadośćuczynienia, najczęściej od sprawy wypadku w postępowaniu przed sądem cywilnym. Ofiary wypadków samochodowych mogą ubiegać się także o odszkodowanie również z wielu innych tytułów. Należy jednak zawsze mieć świadomość tego, że uzyskanie takiego odszkodowania zwłaszcza od osoby cywilnej wymaga bardzo wiele czasu. Nie tylko ze względu na ograniczone możliwość finansowe, ale również ze względu na spełnienie bardzo wielu warunków, które stawiane są podczas rozprawy przed sądem. Należy też pamiętać o tym, że to, jak duże będzie odszkodowanie, czy też zadośćuczynienie wypłacone ofiarom wypadków drogowych, zależy od bardzo wielu czynników. Jednym z ważniejszych czynników, który zadecyduje o tym, jak wysokie odszkodowanie zostanie zasądzone jest stopień uszkodzenia ciała ofiary wypadku drogowego, to czy osoba jest w stanie pracować, oraz przez jaki okres czasu potrzebna będzie rehabilitacja. Decydując się na walkę o odszkodowanie, należy pamiętać przede wszystkim o tym, że zwykle otrzymywane kwoty są niższe od tych, o które się ubiegamy. Jednak każda kwota, bez względu na jej wysokość, którą otrzyma poszkodowana osoba ma dla niej ogromne znaczenie.