+49 (0) 160 3388333

Koszty postoju auta powypadkowego

Samochód, który został uszkodzony w wyniku kolizji na drodze w Niemczech, powinien zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony. Obowiązek ten ciąży na właścicielu pojazdu mechanicznego, który winny jest zorganizować postój w miejscu do tego przeznaczonym. Wszystko powinno zorganizowane w taki sposób, aby szkoda powypadkowa nie była powiększana. W przeciwnym razie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacające odszkodowanie, będzie miało możliwość obciążenia poszkodowanego kosztami powstałymi w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia auta.

Koszty związane ze zorganizowaniem postoju dla uszkodzonego pojazdu mechanicznego mogą stanowić roszczenie odszkodowawcze w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Okres, za który można ubiegać się zwrotu pieniędzy za parking mieści się od dnia umieszczenia tam pojazdu do dnia, w którym zostanie wydana opinia niezależnego rzeczoznawcy.

Koszty hotelu

Roszczeniem odszkodowawczym po wypadku samochodowym na terenie Niemiec może być również roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynajęciem pokoju hotelowego. Ze względu na to, że uczestnikami kolizji na drodze mogą być osoby posiadające różne miejsca zamieszkania, osoba poszkodowana nie zawsze ma możliwość zorganizowania bezpłatnego noclegu. Ściśle powiązanymi kosztami z wynajęciem noclegu, są również koszty poniesione na rzecz transportu. Mogą być to bilety komunikacji miejskiej czy też kolejowe, dzięki którym możliwy był dojazd do miejsca zamieszkania.

Bardzo ważną kwestią jest to, iż uzyskanie odszkodowania z tego tytułu odbywa się na podstawie przedstawienia paragonów lub faktur, które będą jasno określały wartość biletów. Ponadto należy przedstawić uzasadnienie zakupu biletów uprawniających o przejazdu odpowiedniego rodzaju komunikacją.

Roszczenia za zniszczone przedmioty

W dzisiejszych czasach podróżując pojazdem, kierowcy posiadają przy sobie bardzo wiele cennych przedmiotów, które służą do poprawy komfortu jazdy. Są to również przedmioty osobiste, bez których codzienne funkcjonowanie byłyby ciężkie. Między innymi chodzi o ubrania, zegarki, telefony komórkowe lub nawigacje.

Jeżeli podczas wypadku samochodowego na drodze w Niemczach przedmioty te uległy zniszczeniu, a naprawa przekracza ich wartość, bądź jest nieekonomiczna to poszkodowany ma prawo żądać odszkodowania za poniesione szkody. W momencie kiedy nie ma możliwości zakupu identycznego przedmiotu ze względu na jego brak dostępności na rynku, wartość odszkodowania wylicza się na podstawie artykułu o zbliżonych parametrach.

Koszty związane nowo zakupionym autem

W przypadku szkody całkowitej pojazdu mechanicznego w wypadku na drodze w Niemczech, oprócz wypłaty odszkodowania na zakup nowego pojazdu poszkodowany ma prawo rościć o zwrot kosztów związanych z wyrejestrowaniem uszkodzonego auta i rejestracją nowego. Oczywiście istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów za zakup nowych tablic rejestracyjnych, które są nieodłącznym elementem zgłoszenia pojazdu w odpowiednim urzędzie.