+49 (0) 160 3388333

Wartość auta powypadkowego

Roszczenia z tytułu poniesionych szkód materialnych, powstałych na terenie Niemiec mogą znacząco różnić się od tych, które występują w prawie polskim. Jest to uwarunkowane aktami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, a zawsze szkoda jest likwidowana według prawa państwa, w którym wypadek miał miejsce. Pod tym względem nie jest brana pod uwagę narodowość uczestników wypadku, którzy korzystając z dróg niemieckich automatycznie akceptują panujące tam przepisy prawa.

Aktualnie obowiązujące przepisu prawa w Niemczech pozwalają poszkodowanemu rościć prawo do wypłaty odszkodowania w związku ze spadkiem wartości jego auta, które ucierpiało w kolizji drogowej. Pojazd mechaniczny traci na wartości z związku z faktem, iż nawet jeśli zostanie naprawione, to będzie posiadało status auta powypadkowego. W związku z tym cena za jaką można go sprzedać jest o wiele niższa, niż tego samego rodzaju auto w podobnym stanie, lecz nie wypadkowe.

Auto powypadkowe jest pojazdem, które zdecydowanie ciężej jest sprzedać, ponieważ wiadomy jest fakt, iż było ono w przeszłości uszkodzone. W zależności od stopnia wyrządzonych szkód, samochód taki traci bardzo mocno w oczach potencjalnego kupca. Po naprawie auta, które brało udział w kolizji drogowej warto jest zachować odpowiednie dokumenty, świadczące o naprawie poszczególnych części, aby być bardziej wiarygodnym. Jednym ze sposób osób poszkodowanych w wypadkach drogowych jest uwiecznienie uszkodzeń na zdjęciach, aby każdy potencjalny klient miał wgląd w rzeczywiste uszkodzenia auta podczas kolizji.

Kto może rościć odszkodowanie z tytułu pomniejszenia wartości auta

Nie każdy poszkodowany w wypadku samochodowym w Niemczech ma możliwość roszczenia odszkodowania za zmniejszenia wartości posiadanego auta. Zawsze należy zorientować się czy będąc właścicielem danego auta mamy szanse na uzyskanie świadczenia z tytułu takowego roszczenia.

W obecnych czasach ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkody jaką jest zmniejszenia wartości pojazdu mechanicznego mogą właściciele pojazdów, których rok produkcji nie przekracza 10 lat. Z tego wynika, iż posiadacze aut starszych niż 10 lat mają zdecydowanie mniejsze szanse na otrzymanie odszkodowania z tytułu roszczenia o pomniejszenie wartości auta powypadkowego. Co do zasady nie ma przepisu wyłączającego możliwość poszkodowanego ubiegania się o tego rodzaju środki finansowego, jednak rozpatrzenie sprawy nie musi uzyskać pozytywnego efektu.

Bardzo ważną kwestią w zakresie wypłaty odszkodowania za pomniejszenie wartości auta jest również kwestia historii pojazdu, czyli informacje na temat wcześniejszych szkód materialnych. Mianowicie roszczenie to przysługuje właścicielom pojazdów mechanicznych, które we wcześniejszych latach nie uczestniczyły w wypadkach. Jest to kolejne ograniczenie, które może spowodować, iż roszczenie o wypłatę odszkodowania z tego tytułu może nie zostać rozpatrzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe pozytywnie.