+49 (0) 160 3388333

 Powody, dla których możemy ubiegać się o odszkodowanie w Niemczech

Otrzymanie odszkodowania w Niemczech za wypadek samochodowy nie jest łatwe. Należy wykazać najczęściej przed sądem, że jest ono nam potrzebne, że środki, które w ten sposób uzyskamy przeznaczymy na zakup nowego samochodu, dalsze leczenie, bądź też rehabilitację. Warto jednak wiedzieć, z jakich powodów możemy starać się o przyznanie odszkodowania w Niemczech, z powodu, jakich sytuacji możemy skierować swój wniosek do sądu. Warto wiedzieć o tym, że odszkodowanie w Niemczech możemy się ubiegać nie tylko z tytuły zniszczenia samochodu. Możemy o nie wystąpić także wtedy, kiedy z powodu wypadku zostaliśmy zmuszeni do skorzystania z usług firm zajmującej się holowanie samochodów, oraz ich wyciąganiem z rowów. Kolejnym powodem, dla którego możemy ubiegać się o odszkodowanie w Niemczech jest fakt, że ponieśliśmy koszty w związku z dostosowaniem samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Kolejnym powodem, dla którego możemy ubiegać się o odszkodowanie w Niemczech jest fakt, że w wyniku zniszczeń, do jakich doszło w samochodzie, stracił on na wartości. Tym argumentem możemy posłużyć się jednak tylko wtedy, kiedy samochód nie miał więcej niż pięć lat. Tylko w takiej sytuacji możemy ubiegać się o swego rodzaju zadośćuczynienie z powodu obniżenia rynkowej wartości auta. Starając się o odszkodowanie w Niemczech możemy także ubiegać się o pieniądze z tytułu utraty pracy. Musimy jednak udowodnić, że do utraty pracy doszło bezpośrednio w wyniku wypadku samochodowego, w którym uczestniczyliśmy. Podobnie jest w sytuacji, kiedy ubiegamy się o zwrot kosztów związanych ze zdobyciem nowych umiejętności. W tym wypadku także musimy udowodnić, że przekwalifikowanie się jest związane z wypadkiem, oraz z utratą przez nas pracy. Kolejnym powodem, z którego możemy ubiegać się o odszkodowanie w Niemczech jest śmierć osoby, która była jednym żywicielem rodziny. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o przyznanie stałego świadczenia alimentacyjnego, które jest przyznawane na określony czas lub też, które będzie przysługiwać małoletnim dzieciom ofiary wypadku. W takim wypadku możemy ubiegać się także o zwrot kosztów pogrzebu, przetransportowania ciała zmarłego do kraju, czy też zwrot kosztów związanych z zakupem nagrobka, kremacji oraz wszelkich innych, jakie poniosła rodzina zmarłego w związku z organizacją uroczystości pogrzebowej.