+49 (0) 160 3388333

Kolizja samochodem w Anglii, bez względu na to, czy przydarzy się doświadczonemu kierowcy, czy też osobie, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu auta, zawsze oznacza określone skutki prawne. Dlatego też warto się zastanowić nad tym, jakie formalności muszą zostać dopełnione w takiej sytuacji, oraz jakie dokumenty muszą zostać wypełnione, aby kierowca mógł się ubiegać o należne mu odszkodowanie. Należy, więc pamiętać o tym, że kolizja samochodem w Anglii oznacza przede wszystkim konieczność złożenia odpowiednich dokumentów do swojego ubezpieczyciela. Jeśli na miejsce wypadku przyjedzie policja, która spisze raport, to można poprosić ich o przesłanie nam kopii zeznań świadków wypadku, można też poprosić policjantów o to, aby przesłali kopię sporządzonych przez siebie dokumentów do naszego ubezpieczyciela. Kolizja samochodem w Anglii, jeśli nie została spowodowana z naszej winy oznacza możliwość ubiegania się o odszkodowanie, zarówno od towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i od sprawcy samego wypadku. W tym celu należy skierować wniosek do odpowiedniego sądu. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy prawa w Anglii różnią się od tych obowiązujących w Polsce, a więc tym samym poszczególne rozwiązania prawne mogą się różnić od tych, które obowiązują w Polsce. Natomiast, jeśli kolizja samochodem w Anglii została spowodowana z naszej winy, wtedy to my musimy liczyć się z możliwością, że zostaniemy pozwani i to od nas, druga strona będzie żądać odszkodowania. Tak, więc kolizja samochodem w Anglii wiąże się z takimi samymi konsekwencjami prawnymi, jak kolizja w każdym innym kraju. Dlatego też dopełniając poszczególne formalności, osoba musi pamiętać przede wszystkim o tym, aby dokładnie sprawdzić czy podawane przez nią dane zostały dobrze zapisane przez służby policyjne. Może się okazać, że dane przekazane przez policjantów do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, będą błędne, a tym samym nie będzie nam przysługiwać odszkodowanie. Kolizja samochodem w Anglii może oznaczać również problemy ze sprowadzeniem uszkodzonego auta do kraju, lub uzyskania pozwolenia na poruszanie się nim po Anglii. Z tego też względu zdaniem wielu osób, kolizja samochodem w Anglii zawsze oznacza poważne kłopoty, bez względu na to, jak duże są szkody wyrządzone w samochodzie, czy pasażerowie odnieśli poważne obrażenia, oraz kto był sprawcą kolizji.